در هنگام تایپ رمز عبور به زبان کیبورد خود دقت نمایید

 
 

ورود شما به خانواده کپسول را پیشاپیش تبریک میگوییم

شما بهترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی را انتخاب نموده اید

ما انگلیسی را تضمینی می آموزیم

تعهد بازپرداخت کل وجه در صورت عدم رضایت بدون هیچ بهانه

اتاقهای تکامل از مقدماتی تا پیشرفته

فرآیند آموزش گام به گام از سطح مقدماتی تا پیشرفته در اتاقهای تکامل که هر اتاق یک درس کوچک لقمه ای شده را می آموزد.

انگلیسی را به کوچکترین حالت ممکن خرد کرده ایم

مهارت ۶ محتوای تفکیک شده و کوچک شده در

ساختارها - صحبت کردن - شنیدن - خواندن - نوشتن - واژگان

شما درس های 3 دقیقه ای دارید

آموزش لقمه ای که در زمانهای بسیار کوتاه می توان یک درس را فرا گرفت.

مدرسان پشتیبان با شما تمرین مکالمه میکنند

پشتیبانی تا سطح عالی توسط بهترین مدرسین آموزش دیده در ساعات دلخواه شما

موتور واژگان لایتنر، کلیه لغات را از شما میپرسد

نگران یادگیری لغات و اصطلاحات نباشید این وظیفه موتور لایتنر کپسول است که واژگان را در حافظه دائم شما جای دهد.